اخرين برنامه مدرسه به همراه جزييات

      ساعت

روز

  9:30    الي 12:30

12:30 الي 14:30

14:30 الي 18:30

18:30 الي 20:30

23:30

سه شنبه 31 مرداد

خوشامدگويي

---------

پذيرش شركت كنندگان  (ساعت 14 الي 15)

تور اصفهان گردي (بازديد پل هاي تاريخي اصفهان (زاينده رود) ساعت 15 الي 20

 

چهارشنبه 1 شهریور

سخنرانی گشایش

ارائه موضوع ورکشاپ و معرفی اساتید بین المللی، ریچارد اسکوفیه

ناهار

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ارائه نتایج کارگاه و بحث با حضور اساتید بین المللی

 

پنجشنبه 2 شهریور

کنفرانس ریچارد اسکوفیه: پروژه در مقیاس شهر و سرزمین

کنفرانس رافائل بالبوئنا: توکیو در مدح آب و سایه

ورکشاپ

ناهار

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ارائه نتایج کارگاه و بحث با حضور اساتید بین المللی

 

جمعه 3 شهریور

کنفرانس: ژان فرانسوا کوله؛ سازمان های آبرسانی و توسعه شهری (اصفهان، سمرقند، بانکوک، رم و پاریس)

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ناهار

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ارائه نتایج کارگاه و بحث با حضور اساتید بین المللی

 

شنبه 4 شهریور

سخنرانی دکتر مستغنی: سخنرانی با عنوان اصفهان شهری که رود ...

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ناهار

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

کنفرانس: ریچارد اسکوفیه: معرفی و بررسی معماری پاتریک برژه (استاد افتخاری)

 

یکشنبه 5 شهریور

سخنرانی دکتر بهزادفر: فهم شیوه مند ریخت و منظر شهری؛ مورد کاوی زاینده رود

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ناهار

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ارائه نتایج کارگاه و بحث با حضور اساتید بین المللی

 

دوشنبه 6 شهریور

سخنرانی دکتر آل هاشمی با عنوان: سیستم آبی اصفهان نمونه ای مبتنی بر آبهای جاری در فلات ایران

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ناهار

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ژوری اولیهبا حضور پاتریک برژه و فرانسیس رامبر (اساتید افتخاری) و سایر اساتید

 

سه شنبه 7 شهریور

سخنرانی دکتر حبیبی: مکتب اصفهان در شهرسازی با تاکید بر نظم آب

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

ناهار

ورکشاپ و کرکسیون زیر نظر اساتید بین المللی

کنفرانس فرانسیس رامبر: آب در معماری معاصر فرانسه

 

چهارشنبه 8 شهریور

نمایشگاه آثار، ژوری نهایی با حضور اساتید بین المللی و داخلی

ناهار

اختتاميه (همراه با نمایشگاه آثار، ژوری نهایی با حضور اساتید بین المللی و داخلی و سخنراني رايزن فرهنگي سفارت فرانسه در ايران و نيز مهمانان ويژه و تقدير و تشكر) و

بازديد از سيتي سنتر اصفهان

 

پذيرايي ميان  وعده صبح ها  از ساعت 10:30 الي 11 و ميان وعده بعدازظهرها  از ساعت 18 الي 18:30 خواهد بود

همچنين برنامه بازديد و مسيرهاي گردشگري متعاقبا اعلام مي گردد