تماس با ما


آدرس دبیرخانه مرکزی:
اصفهان، خيابان حكيم نظامي، چهارراه خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان، كدپستي 1744
تلفن: 03136262608 – فاكس: 03136249841 – خانم محبوبه دلپاک یگانه

آدرس دبيرخانه موقت:

اصفهان، خيابان استانداري، روبروي موزه هنرهاي معاصر، ساختمان توحيد خانه، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن:03132218204 - فاكس:03132218204 - تلفن همراه:09162422747-خانم مرضیه فتاحی
ايميل: auisummerschool@gmail.com